معرفی محصول
نحوه جمع آوري نگهداري اجساد حيوانات آزمايشگاهي و روش معدوم كردن آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نحوه جمع آوري نگهداري اجساد حيوانات آزمايشگاهي و روش معدوم كردن آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نحوه جمع آوري نگهداري اجساد حيوانات آزمايشگاهي و روش معدوم كردن آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
نحوه جمع آوري نگهداري اجساد حيوانات آزمايشگاهي و روش معدوم كردن آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان