معرفی محصول
فناوري بيوراكتورهاي غشايي (MBR) بعنوان روش پايدار تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي (پوستر)
فناوري بيوراكتورهاي غشايي (MBR) بعنوان روش پايدار تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي (پوستر)
فناوري بيوراكتورهاي غشايي (MBR) بعنوان روش پايدار تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي (پوستر)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
فناوري بيوراكتورهاي غشايي (MBR) بعنوان روش پايدار تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي (پوستر)