معرفی محصول
تاثير عناصر سنگين آلاينده خاك در رشد و در قسمتهاي خوراكي گياه
تاثير عناصر سنگين آلاينده خاك در رشد و در قسمتهاي خوراكي گياه
تاثير عناصر سنگين آلاينده خاك در رشد و در قسمتهاي خوراكي گياه
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تاثير عناصر سنگين آلاينده خاك در رشد و در قسمتهاي خوراكي گياه