معرفی محصول
بررسي اثر ضد ميكروبي درختان دريايي مانگرو بر برخي از ميكروبهاي آلوده كننده مواد غذايي دريايي
بررسي اثر ضد ميكروبي درختان دريايي مانگرو بر برخي از ميكروبهاي آلوده كننده مواد غذايي دريايي
بررسي اثر ضد ميكروبي درختان دريايي مانگرو بر برخي از ميكروبهاي آلوده كننده مواد غذايي دريايي
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي اثر ضد ميكروبي درختان دريايي مانگرو بر برخي از ميكروبهاي آلوده كننده مواد غذايي دريايي