معرفی محصول
بررسي عوامل باكتريايي مسموميت غذايي دربرخي از محصولات غذايي تهران
بررسي عوامل باكتريايي مسموميت غذايي دربرخي از محصولات غذايي تهران
بررسي عوامل باكتريايي مسموميت غذايي دربرخي از محصولات غذايي تهران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي عوامل باكتريايي مسموميت غذايي دربرخي از محصولات غذايي تهران