معرفی محصول
هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) آلاينده هاي محيط زيست
هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) آلاينده هاي محيط زيست
هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) آلاينده هاي محيط زيست
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) آلاينده هاي محيط زيست