معرفی محصول
زيست بهسازي خاكهاي آلوده به آلاينده هاي اروماتيك و برخي دشواريهاي آن
زيست بهسازي خاكهاي آلوده به آلاينده هاي اروماتيك و برخي دشواريهاي آن
زيست بهسازي خاكهاي آلوده به آلاينده هاي اروماتيك و برخي دشواريهاي آن
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
زيست بهسازي خاكهاي آلوده به آلاينده هاي اروماتيك و برخي دشواريهاي آن