معرفی محصول
استفاده از زائدات كارخانه هاي توليد چوب و كاغذ جهت توليد يك جاذب موثر براي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع آبكاري
استفاده از زائدات كارخانه هاي توليد چوب و كاغذ جهت توليد يك جاذب موثر براي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع آبكاري
استفاده از زائدات كارخانه هاي توليد چوب و كاغذ جهت توليد يك جاذب موثر براي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع آبكاري
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
استفاده از زائدات كارخانه هاي توليد چوب و كاغذ جهت توليد يك جاذب موثر براي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع آبكاري