معرفی محصول
شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه