معرفی محصول
بررسي ميزان كارايي مدل اعتقاد بهداشتي در آگاهي، نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B
بررسي ميزان كارايي مدل اعتقاد بهداشتي در آگاهي، نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B
بررسي ميزان كارايي مدل اعتقاد بهداشتي در آگاهي، نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي ميزان كارايي مدل اعتقاد بهداشتي در آگاهي، نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B