معرفی محصول
تعيين سميت و LC 50 فنل و نفتل بر روي ماهي سيم و سفيد
تعيين سميت و LC 50 فنل و نفتل بر روي ماهي سيم و سفيد
تعيين سميت و LC 50 فنل و نفتل بر روي ماهي سيم و سفيد
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تعيين سميت و LC 50 فنل و نفتل بر روي ماهي سيم و سفيد