معرفی محصول
بررسي اثرات ناشي از احداث سدها بر روي كيفيت آب مخازن
بررسي اثرات ناشي از احداث سدها بر روي كيفيت آب مخازن
بررسي اثرات ناشي از احداث سدها بر روي كيفيت آب مخازن
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي اثرات ناشي از احداث سدها بر روي كيفيت آب مخازن