معرفی محصول
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده از كمپوست
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده از كمپوست
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست