معرفی محصول
شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده
شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده
شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده