معرفی محصول
تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي
تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي
تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تلفيق الگوهاي رياضي و برنامه نويسي ديناميك درتحليل سيستم لجن فعال رشد چسبيده هوازي