معرفی محصول
امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري
امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري
امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
امكان سنجي كاربرد جوهربلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري