معرفی محصول
بررسي تاثيرات خشكسالي بر پروژه هاي آب آشاميدني در استان فارس
بررسي تاثيرات خشكسالي بر پروژه هاي آب آشاميدني در استان فارس
بررسي تاثيرات خشكسالي بر پروژه هاي آب آشاميدني در استان فارس
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي تاثيرات خشكسالي بر پروژه هاي آب آشاميدني در استان فارس