معرفی محصول
بررسي تاثير كاربرد پسمانده پالاينده هاي بيولوژيك (گياهان آبزي)در بازسازي اراضي خشك جنوب گيلان
بررسي تاثير كاربرد پسمانده پالاينده هاي بيولوژيك (گياهان آبزي)در بازسازي اراضي خشك جنوب گيلان
بررسي تاثير كاربرد پسمانده پالاينده هاي بيولوژيك (گياهان آبزي)در بازسازي اراضي خشك جنوب گيلان
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي تاثير كاربرد پسمانده پالاينده هاي بيولوژيك (گياهان آبزي)در بازسازي اراضي خشك جنوب گيلان