معرفی محصول
ارزيابي جايگاه محيط زيست در توسعه و ارتباط آن با برنامه ريزي توسعه
ارزيابي جايگاه محيط زيست در توسعه و ارتباط آن با برنامه ريزي توسعه
ارزيابي جايگاه محيط زيست در توسعه و ارتباط آن با برنامه ريزي توسعه
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي جايگاه محيط زيست در توسعه و ارتباط آن با برنامه ريزي توسعه