معرفی محصول
آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟
آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟
آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟