معرفی محصول
بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا
بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا
بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي نظري مكانيسمهاي حذف ذرات توسط فيلترهاي اليافي با كارآيي بالا