معرفی محصول
ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري درآب و هواي سرد
ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري درآب و هواي سرد
ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري درآب و هواي سرد
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري درآب و هواي سرد