معرفی محصول
مخاطرات زيست محيطي ناشي از توسعه بي رويه پرورش ميگو در ايران
مخاطرات زيست محيطي ناشي از توسعه بي رويه پرورش ميگو در ايران
مخاطرات زيست محيطي ناشي از توسعه بي رويه پرورش ميگو در ايران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مخاطرات زيست محيطي ناشي از توسعه بي رويه پرورش ميگو در ايران