معرفی محصول
بهره وري از انرژي بادگامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار
بهره وري از انرژي بادگامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار
بهره وري از انرژي بادگامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بهره وري از انرژي بادگامي در جهت دستيابي به توسعه پايدار