معرفی محصول
مروري بر اصول طراحي محلهاي دفن بهداشتي، مهندسي زباله هاي شهري (لندفيل)
مروري بر اصول طراحي محلهاي دفن بهداشتي، مهندسي زباله هاي شهري (لندفيل)
مروري بر اصول طراحي محلهاي دفن بهداشتي، مهندسي زباله هاي شهري (لندفيل)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مروري بر اصول طراحي محلهاي دفن بهداشتي، مهندسي زباله هاي شهري (لندفيل)