معرفی محصول
ارزيابي عوامل مؤثر برپراكنش ذرات سرب در هواي جايگاه هاي پمپ بنزين
ارزيابي عوامل مؤثر برپراكنش ذرات سرب در هواي جايگاه هاي پمپ بنزين
ارزيابي عوامل مؤثر برپراكنش ذرات سرب در هواي جايگاه هاي پمپ بنزين
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي عوامل مؤثر برپراكنش ذرات سرب در هواي جايگاه هاي پمپ بنزين