معرفی محصول
بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد (زباله) در شهر اروميه در سال 1377
بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد (زباله) در شهر اروميه در سال 1377
بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد (زباله) در شهر اروميه در سال 1377
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زايد جامد (زباله) در شهر اروميه در سال 1377