معرفی محصول
ژنتيك و بهداشت محيط:اثرات ژنتيكي پرتوها در سرطانزايي
ژنتيك و بهداشت محيط:اثرات ژنتيكي پرتوها در سرطانزايي
ژنتيك و بهداشت محيط:اثرات ژنتيكي پرتوها در سرطانزايي
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ژنتيك و بهداشت محيط:اثرات ژنتيكي پرتوها در سرطانزايي