معرفی محصول
كاربرد روش اولكنو درارزيابي محلهاي دفن مواد زايد جامد استانهاي گيلان و مازندران
كاربرد روش اولكنو درارزيابي محلهاي دفن مواد زايد جامد استانهاي گيلان و مازندران
كاربرد روش اولكنو درارزيابي محلهاي دفن مواد زايد جامد استانهاي گيلان و مازندران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
كاربرد روش اولكنو درارزيابي محلهاي دفن مواد زايد جامد استانهاي گيلان و مازندران