معرفی محصول
بررسي نحوه پراكنش ذرات سرب درهواي شهر همدان از آذرماه 76 تا خرداد ماه 77
بررسي نحوه پراكنش ذرات سرب درهواي شهر همدان از آذرماه 76 تا خرداد ماه 77
بررسي نحوه پراكنش ذرات سرب درهواي شهر همدان از آذرماه 76 تا خرداد ماه 77
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي نحوه پراكنش ذرات سرب درهواي شهر همدان از آذرماه 76 تا خرداد ماه 77