معرفی محصول
بررسي كارآيي حذف مواد آلي و مغذي در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با محيط گرانول كربن فعال (GAC)
بررسي كارآيي حذف مواد آلي و مغذي در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با محيط گرانول كربن فعال (GAC)
بررسي كارآيي حذف مواد آلي و مغذي در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با محيط گرانول كربن فعال (GAC)
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي كارآيي حذف مواد آلي و مغذي در راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با محيط گرانول كربن فعال (GAC)