معرفی محصول
بررسي روند حذف عوامل بيماريزاي لجن فاضلاب شهري در هاضم هوازي مقياس پايلوت
بررسي روند حذف عوامل بيماريزاي لجن فاضلاب شهري در هاضم هوازي مقياس پايلوت
بررسي روند حذف عوامل بيماريزاي لجن فاضلاب شهري در هاضم هوازي مقياس پايلوت
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسي روند حذف عوامل بيماريزاي لجن فاضلاب شهري در هاضم هوازي مقياس پايلوت