معرفی محصول
راهبرد آنالیز نقاط خطر بحرانی در مدیریت طرح ایمنی آب آشامیدنی
راهبرد آنالیز نقاط خطر بحرانی در مدیریت طرح ایمنی آب آشامیدنی
راهبرد آنالیز نقاط خطر بحرانی در مدیریت طرح ایمنی آب آشامیدنی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
راهبرد آنالیز نقاط خطر بحرانی در مدیریت طرح ایمنی آب آشامیدنی