معرفی محصول
آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP
آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP
آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP مطالعه موردي تصفيه خانه هاي 3 و 4 شهر تهران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP مطالعه موردي تصفيه خانه هاي 3 و 4 شهر تهران