معرفی محصول
مقايسه كارايي سيستم هاي تصفيه پولساتور و اكسيلاتور در تصفيه خانه هاي آب
مقايسه كارايي سيستم هاي تصفيه پولساتور و اكسيلاتور در تصفيه خانه هاي آب
مقايسه كارايي سيستم هاي تصفيه پولساتور و اكسيلاتور در تصفيه خانه هاي آب
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
مقايسه كارايي سيستم هاي تصفيه پولساتور و اكسيلاتور در تصفيه خانه هاي آب