معرفی محصول
ارزیابی تأثیر اجتماعی طرح سد با استفاده از روش تحلیل شبکه
ارزیابی تأثیر اجتماعی طرح سد با استفاده از روش تحلیل شبکه
ارزیابی تأثیر اجتماعی طرح سد با استفاده از روش تحلیل شبکه (مطالعه موردی: روستای توتنگ، استان هرمزگان) حنانه محمدی کنگرانی، دیبا غنچه‏پور، ارشک هولیساز
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزیابی تأثیر اجتماعی طرح سد با استفاده از روش تحلیل شبکه (مطالعه موردی: روستای توتنگ، استان هرمزگان) حنانه محمدی کنگرانی، دیبا غنچه‏پور، ارشک هولیساز