معرفی محصول
بررسی تاثیر کم آبی و خشکسالی بر مهاجرت زابل
بررسی تاثیر کم آبی و خشکسالی بر مهاجرت زابل
بررسی تأثیر کم‏آبی و خشک‏سالی بر مهاجرت مطالعه موردی: شهرستان زابل محمود یارقلی، نرگس غلامی، حسن اصغری
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی تأثیر کم‏آبی و خشک‏سالی بر مهاجرت مطالعه موردی: شهرستان زابل محمود یارقلی، نرگس غلامی، حسن اصغری