معرفی محصول
تعیین ارزش اقتصادی آب در نهادهای کشاورزی و پیشنهاد الگوی کشت بهینه
تعیین ارزش اقتصادی آب در نهادهای کشاورزی و پیشنهاد الگوی کشت بهینه
تعیین ارزش اقتصادی آب در نهاده‏های کشاورزی و پیشنهاد الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت گلپایگان) هاجر قبادی‏نیا، محمدجواد محقق‏نیا، مهدی قبادی‏نیا
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تعیین ارزش اقتصادی آب در نهاده‏های کشاورزی و پیشنهاد الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت گلپایگان) هاجر قبادی‏نیا، محمدجواد محقق‏نیا، مهدی قبادی‏نیا