معرفی محصول
خشکسالی و بحران آب در دشت های ای مرودشت و خانمیرزا
خشکسالی و بحران آب در دشت های ای مرودشت و خانمیرزا
خشک‏سالی و بحران آب در دشت‌های ایران، مطالعه موردی: دشت مرودشت و خانمیرزا در استان فارس و چهارمحال و بختیاری حسین رهنما، سهراب میراثی خشک‏سالی و بحران آب در دشت‌های مرودشت و خانمیرزا
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
خشک‏سالی و بحران آب در دشت‌های ایران، مطالعه موردی: دشت مرودشت و خانمیرزا در استان فارس و چهارمحال و بختیاری حسین رهنما، سهراب میراثی خشک‏سالی و بحران آب در دشت‌های مرودشت و خانمیرزا