معرفی محصول
کاربرد الگوریتم k نزدیکترین همسایگی در پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش SPI
کاربرد الگوریتم k نزدیکترین همسایگی در پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش SPI
کاربرد الگوریتم K نزدیکترین همسایگی در پایش خشک سالی بر مبنای شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: شهرستان بم) احسان فدایی کرمانی، محمدجواد خانجانی، غلامعباس بارانی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
کاربرد الگوریتم K نزدیکترین همسایگی در پایش خشک سالی بر مبنای شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی: شهرستان بم) احسان فدایی کرمانی، محمدجواد خانجانی، غلامعباس بارانی