معرفی محصول
تحلیل سناریوهای مختلف مدیریت و توسعه منابع آب در حوزه آبریز زرج آباد
تحلیل سناریوهای مختلف مدیریت و توسعه منابع آب در حوزه آبریز زرج آباد
تحلیل سناریوهای مختلف مدیریت و توسعه منابع آب در حوزه آب‏ریز زرج ‏آباد ابراهیم فتائی، آیت محمدپور، مهدی عالی‏پور اردی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تحلیل سناریوهای مختلف مدیریت و توسعه منابع آب در حوزه آب‏ریز زرج ‏آباد ابراهیم فتائی، آیت محمدپور، مهدی عالی‏پور اردی