معرفی محصول
ارزیابی اثرات زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی با ماتریس سریع و تاکید بر منابع آب
ارزیابی اثرات زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی با ماتریس سریع و تاکید بر منابع آب
ارزیابی اثرات ‏زیست ‏محیطی، اجتماعی و اقتصادی به روش ماتریس سریع با تأکید بر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: سد گرین نهاوند) مژگان فرهادیان، واحد کیانی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزیابی اثرات ‏زیست ‏محیطی، اجتماعی و اقتصادی به روش ماتریس سریع با تأکید بر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: سد گرین نهاوند) مژگان فرهادیان، واحد کیانی