معرفی محصول
بهینه سازی بیودیسک تصفیه فاضلاب برای بازیابی پساب نیروگاه نیشابور
بهینه سازی بیودیسک تصفیه فاضلاب برای بازیابی پساب نیروگاه نیشابور
بهینه‏ سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور) بابك مهرآوران، کاظم اسماعیلی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بهینه‏ سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور) بابك مهرآوران، کاظم اسماعیلی