معرفی محصول
پیش بینی خشکسالی با مدلسازی سریهای زمانی در بم
پیش بینی خشکسالی با مدلسازی سریهای زمانی در بم
بررسی و پیش‏بینی خشک‏سالی با استفاده از مدل‏سازی سری‏های زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهرستان بم) کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی و پیش‏بینی خشک‏سالی با استفاده از مدل‏سازی سری‏های زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهرستان بم) کیوان خلیلی، محمد ناظری تهرودی