معرفی محصول
افزایش منابع آب با فنآوری باروی ابرها و برآورد در حوضه آبریز کوهداشت و رومیشگان
افزایش منابع آب با فنآوری باروی ابرها و برآورد در حوضه آبریز کوهداشت و رومیشگان
بررسی افزایش منابع آب به کمک فناوری باروری ابرها و برآورد اقتصادی آن در حوضه آب‏ریز کوهدشت و رومیشگان سمانه پورمحمدی، محمد‏مهدی جوادیان‏ زاده، فرید گلکار افزایش منابع آب با فناوری باروری ابرها و برآورد در حوضه آب‏ریز کوهدشت و رومیشگان
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی افزایش منابع آب به کمک فناوری باروری ابرها و برآورد اقتصادی آن در حوضه آب‏ریز کوهدشت و رومیشگان سمانه پورمحمدی، محمد‏مهدی جوادیان‏ زاده، فرید گلکار افزایش منابع آب با فناوری باروری ابرها و برآورد در حوضه آب‏ریز کوهدشت و رومیشگان