معرفی محصول
اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی با استفاده از شاخصهای اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX
اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی با استفاده از شاخصهای اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخص‏های اقلیمی، SPI و شبکه عصبی NARX (مطالعه موردی: دشت رامهرمز- استان خوزستان) آتنا چشمی اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با ا شاخص‏های اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخص‏های اقلیمی، SPI و شبکه عصبی NARX (مطالعه موردی: دشت رامهرمز- استان خوزستان) آتنا چشمی اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با ا شاخص‏های اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX