معرفی محصول
بررسی اثرات تغییر اقلیم پیش بینی شده آینده بر خشکسالی گرگانرود
بررسی اثرات تغییر اقلیم پیش بینی شده آینده بر خشکسالی گرگانرود
ررسي اثرات تغيير اقليم پيش‏بيني شده آينده بر خشک‏سالي (مطالعه موردی: بالادست حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان) حسین سلمانی، محمد رستمی خلج، کاظم صابرچناری، حامد روحانی، محمد زارع بررسي اثرات تغيير اقليم پيش‏بيني شده آينده بر خشک‏سالي گرگانرود
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
ررسي اثرات تغيير اقليم پيش‏بيني شده آينده بر خشک‏سالي (مطالعه موردی: بالادست حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان) حسین سلمانی، محمد رستمی خلج، کاظم صابرچناری، حامد روحانی، محمد زارع بررسي اثرات تغيير اقليم پيش‏بيني شده آينده بر خشک‏سالي گرگانرود