معرفی محصول
THE REMOVAL OF NITROGEN COMPOUNDS FROM WASTEWATER
THE REMOVAL OF NITROGEN COMPOUNDS FROM WASTEWATER
B. Halling-Sorensen and S. E. Jorgensen,\\"The Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater\\" Elsevier Publishing Company | November 1, 1993 | ISBN: 0444891528 | 456 pages | PDF | 4.29 mb
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
B. Halling-Sorensen and S. E. Jorgensen,\\"The Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater\\" Elsevier Publishing Company | November 1, 1993 | ISBN: 0444891528 | 456 pages | PDF | 4.29 mb