معرفی محصول
ADVANCES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY
ADVANCES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY
T. Matsuo, K. Hanaki, H. Satoh, S. Takizawa, "Advances in Water and Wastewater Treatment Technology" Elsevier Science; 1st edition (September 1, 2001) | English | ISBN: 0444505636 | 336 pages | PDF | 20 MB
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
T. Matsuo, K. Hanaki, H. Satoh, S. Takizawa, "Advances in Water and Wastewater Treatment Technology" Elsevier Science; 1st edition (September 1, 2001) | English | ISBN: 0444505636 | 336 pages | PDF | 20 MB