معرفی محصول
Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations
Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations
Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations Frank R. Spellman | CRC Press | 2011-06-30 | 669 pages | English | PDF | 9 mb
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations Frank R. Spellman | CRC Press | 2011-06-30 | 669 pages | English | PDF | 9 mb